^Powrót na górę
baner

Menu główne

 • Aktualności
 • O przedszkolu
 • Zalety grupy mieszanej wiekowo
 • Oferta
 • Cennik
 • Statut Przedszkola
 • Karta Zgłoszenia
 • Kontakt
 • Galeria

Zalety grupy mieszanej zróżnicowanej wiekowo

 • Przebywanie w grupie mieszanej ma znaczący wpływ na rozwój społeczny dziecka. Zajmując coraz to inną pozycję społeczną dziecko staje się osobą coraz bardziej odpowiedzialną, kompetentną, czuje się potrzebne, przez co wzrasta jego poczucie wartości i odpowiedzialności. Szybciej dostrzega i rozumie zróżnicowane potrzeby i zasady współżycia. Edukacja społeczna jest szybsza i skuteczniejsza
 • Dziecko przebywa w naturalnym środowisku, zróżnicowanym lecz rzeczywistym, najbardziej odpowiednim dla jego rozwoju. Tak jak w naturalnym środowisku nie uczy się tylko od równolatków ale także od młodszych i starszych dzieci
 • Jest możliwy pobyt rodzeństwa w jednej grupie
 • Następuje szybsza adaptacja i integracja dzieci nowych
 • Następuje naturalna i samoistna nauka postaw tolerancji, partnerstwa i współżycia w środowisku nie ograniczonym jedynie do rówieśników
 • Naturalne jest zaangażowanie i opiekuńczość dzieci starszych nad młodszymi oraz możliwość prezentowania przed nimi bogatych doświadczeń. Dzieci młodsze nie czują się osamotnione, wiedzą, że mogą liczyć nie tylko na wychowawcę, ale także na starszych kolegów, którzy pomogą i doradzą. Uczą się przy tym wyrażania próśb, mają także od kogo przyjmować wiedzę i doświadczenie, umiejętności i nawyki
 • Bogatszy jest rozwój duchowy dzieci, przekładający się na prace plastyczne i różne formy wyrażania siebie
 • Grupa zróżnicowana wiekowo ułatwia indywidualizację oddziaływań wychowawczych, nie tylko ze względu na wiek ale także możliwości rozwojowe poszczególnych dzieci. Każde dziecko ma swój indywidualny rytm rozwoju psychicznego, fizycznego, intelektualnego i społecznego. W grupie mieszanej wiekowo można uwzględnić wszelkie niedostatki bez wytykania ich i zwracania na nie uwagi
 • Jest możliwość stosowania zróżnicowanej i ciekawej organizacji zajęć
 • Wspólne dla dzieci w różnym wieku zajęcia, zabawy czy wywiązywanie się ze swoich obowiązków jak np. dyżury, powoduje, że przedszkolaki nawiązują serdeczne, przyjazne, pełne zrozumienia kontakty, zarówno pomiędzy sobą jak i nauczycielką, zbliżają się do siebie i kształtują postawy, wpływające na ich zachowywanie się także w innych środowiskach, nie tylko aktualnie ale także w przyszłości

 

Wspólna zabawa dzieci starszych i młodszych

Dzieci od początku powinny być uczone, które zabawki są dla nich odpowiednie i którymi mogą się bawić. Dobrze jest dokonać podziału zabawek odpowiednio do wieku, pozostawiając jednak dużą liczbę zabawek wspólnych. Przedszkolaki powinny taki podział respektować. Młodsze dzieci zrozumieją, że niektóre zabawki i pomoce dydaktyczne nie są przeznaczone dla nich. Ponieważ jednak interesują się tymi zabawkami, trzeba nauczyć starsze dzieci, aby uwzględniały przy organizowaniu swoich zabaw to zainteresowanie. Wspólne zabawy są bardzo dobrym sposobem uspołeczniania dzieci i wytwarzania się więzi uczuciowej między nimi. Starsze uczą się traktować małych kolegów serdecznie, cierpliwie i odnosić się z wyrozumiałością do ich braku sprawności czy wiadomości. Maluchy cieszą się ze wspólnych zabaw, okazują wdzięczność za okazaną pomoc i zainteresowanie, podczas tych zabaw wiele się uczą.

 

Copyright © 2013. AKADEMIA MALUCHA Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg