^Powrót na górę
baner

Menu główne

 • Aktualności
 • O przedszkolu
 • Zalety grupy mieszanej wiekowo
 • Oferta
 • Cennik
 • Statut Przedszkola
 • Karta Zgłoszenia
 • Kontakt
 • Galeria

O przedszkolu

Przedszkole Akademia Malucha jest Niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego, dedykowaną dla 52 Dzieci, realizującą program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty wOlsztynie.

Przedszkole „Akademia Malucha” znajduje się w Wielbarkuprzy ulicy M. Kopernika 29.

Świadczymy opiekę nad dziećmi w wieku od 2 – 5 lat. Lokal, w którym znajduje się Przedszkole posiada powierzchnię użytkową prawie 300m2, jest świeżo wyremontowany, z bezpiecznym, przystosowanym dla Dzieci wejściem oraz dodatkowym wyjściem ewakuacyjnym. Przedszkole spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny: wysokość sal, odpowiednią szerokość drzwi, przystosowane schody i przejścia, odpowiednia ilość sanitariatów, atestowane wyposażenie oraz spełnia surowe warunki zabezpieczenia ppoż - Przedszkole wyposażone jest w hydranty (zewnętrzny i wewnętrzny) oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Przedszkole jest wpisane do ewidencji przedszkoli niepublicznych Wydziału Edukacji pod numerem ewidencyjnym ……..


Akademia Malucha dysponuje 4 salami dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Sale są przestronne, słoneczne i pełne kolorowych zabawek. Posiłki przygotowywane są w pobliskiej „Karczmie Leśniczanka”. Bliskość restauracji oraz zaangażowanie personelu kuchni pozwoli na dostarczanie świeżych, gorących i w pełni wartościowych posiłków do przedszkolnej kuchni-rozdzielni spełniającej wszystkie wymagania sanitarno - epidemiologiczne oraz bhp.

 
Wiosną planujemy budowę własnego placu zabaw – ogrodzonego, bezpiecznego, w pełni wyposażonego, przeznaczony do użytku tylko naszych wychowanków.

Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro Dziecka.

 • Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Działania nauczycieli będą wspierane również przez specjalistów: pedagoga i psychoterapeutę, logopedę oraz pediatrę, którzy na bieżąco będą pomagać także Rodzicom w zakresie poradnictwa i konsultacji
 • Równie ważnym celem naszego Przedszkola jest harmonijny i wszechstronny rozwój Dzieci, zgodny z Ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Tworzymy bezpieczne i życzliwe miejsce, w którym nasze pociechy rozwijają swoje zdolności i zainteresowania, a także bawią się i uczą, zdobywając wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole. Przygotowujemy Dzieci do budowania przyjaznych relacji z rówieśnikami, odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.  Dzięki wspólnej zabawie Dzieci uczą się na czym polega współdziałanie, rozwijają kompetencje społeczne i językowe. Wspólnie z Rodzicami pragniemy budować świat wartości naszych milusińskich, oparty na atmosferze akceptacji, współpracy i wzajemnego szacunku
 • Dzieci spędzą część czasu w grupach wiekowo mieszanych, aby młodszy uczył się od starszego, a starszy wypracowywał w sobie umiejętność opieki. Sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności
Copyright © 2013. AKADEMIA MALUCHA Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg